Diensten

Individuele coachgesprekken 

Online gesprekken ook mogelijk!

In deze gesprekken gaat het om onderwerpen als: omgang met collega’s,
zingeving, ervaring van werkdruk of loopbaanvragen.

Voorbeelden van coachvragen zijn: 

 • Welke rol wil ik spelen in de organisatie?
 • Hoe organiseer ik mijn werkzaamheden op een efficiënte manier?
 • Hoe wil ik me ontwikkelen in mijn baan?
 • Hoe hervind ik mijn balans?
 • Hoe wil ik mijn leiderschap vormgeven?
 • Hoe ga ik met weerstand om?  

Meestal bestaat de coaching uit een serie van 6 tot 8 gesprekken. De locatie wordt in overleg bepaald.

Training coachvaardigheden (in-company)

‘Echt Coachen’
Coachvaardigheden voor beginnende coaches. In deze training is aandacht voor het verwerven van een goede coachhouding, de basis coachvaardigheden en een theoretische basis voor je coachwerk.

‘Coachen met Liefde en Lef’
Voor coaches en leidinggevenden die meer verdieping en oefening op het gebied van coaching zoeken.
In deze training is aandacht voor verschillende invalshoeken van gesprekken, het ontwikkelen van je eigen coachidentiteit en verdiepende theorie op het gebied van coaching, leren en ontwikkelen.

 

Voor beide trainingen geldt dat leren van en met elkaar centraal staat en dat er veel wordt geoefend in de groep.

Geleide Intervisie

Intervisie is een zinvol instrument voor professionalisering, want je gaat altijd naar huis gaat met nieuwe inzichten en ideeën. Eén persoon staat centraal met een werkvraag, maar de hele groep leert ervan.

De onderwerpen staan altijd dicht bij de dagelijkse praktijk, het kan gaan om concrete, technische, organisatorisch of relationele issues.  

‘Het geheel is meer dan de som der delen’

Intervisie wordt succesvol in een veilige groep, waar alle deelnemers zorg voor dragen en de coach het proces bewaakt. Er zijn diverse werkvormen voor intervisie mogelijk, afhankelijk van de groepsvoorkeuren. Intervisie kan ingezet worden voor:

 • leren van elkaar
 • teamontwikkeling 
 • verbinding en teamgeest 
 • ontwikkeling van communicatievaardigheden

Overige diensten

De Verlichting biedt ook:

 • online coachtrajecten
 • begeleiding bij implementatie van coaching in de organisatie
 • verdiepende workshops: Empathisch Leiderschap –
  pas op voor de Dramadriehoek – Actief Luisteren

Neem contact op voor meer informatie
Ga ook voor tarieven naar de contact pagina 

Annelies heeft veel ervaring in het (bege)leiden van intervisiebijeenkomsten in het onderwijs en kan overweg met verschillende gezelschappen. Zij leidt intervisiemomenten gestructureerd en is thuis in verschillende intervisiemethoden. Annelies bewaakt een veilige sfeer, toewijding van alle betrokkenen en voortgang. Zo wordt intervisie een proces waarbij iedereen inbreng heeft en (nieuwe) inzichten kan ontwikkelen.

Deelnemer intervisiegroep

Benieuwd geworden?

Neem contact op!