Empathie

‘Inleven leidt tot verandering en groei’

Empathie speelt een grote rol in effectieve coaching, het weegt zelfs zwaarder dan de keuze voor een bepaalde coachaanpak (de Haan, 2007). Empathie is verbindend en een voorwaarde voor duurzame coachresultaten.

Visie

De gangbare vraag voor empathie luidt:
hoe is het om in de schoenen te staan van de ander? Je neemt het perspectief aan van de ander.

De vraag kan nog ook nog preciezer gesteld worden:
hoe is het voor de ander om in haar of zijn schoenen te staan?
Je dwingt jezelf om nog meer bij de beleving van de ander te blijven en empathie vooral te laten zijn wat het is: IN-leven in plaats van MEE-leven.

Een volwassen vorm van empathie versterkt de relatie, terwijl medelijden of verontwaardiging deze kan schaden. Een bewuste poging om de ander zo goed mogelijk te begrijpen, de ander te zien en te ontmoeten in zijn vragen en twijfels, is lerend en helend.

Empathie aan het werk

Hoe speelt empathie een rol in coachgesprekken?

Empathie is continu aanwezig in mijn coachgesprekken en varieert in intensiteit, ik ben alert, reageer en stem af op wat nodig is. Juist door deze empathische insteek is het ook mogelijk om kritisch te zijn in gesprekken, de werkelijkheid onder ogen te zien en te kunnen benoemen. Inleven èn uitdagen zijn twee kanten van dezelfde medaille.  

 

Empathisch leiderschap: een contradictio in terminis?

Het lijkt helaas vaak zo te zijn dat (machtige)leiders vaardigheden en eigenschappen die hen geholpen hebben succesvol worden, deze later juist verwaarlozen (Keltner, 2017).
Daarom ondersteun ik leidinggevenden/executives en hun teams in het blijvend gebruik maken van hun empathisch vermogen. Empathie kun je leren en verder ontwikkelen, een zinvolle investering naar een positief en veilig werkklimaat.

Benieuwd geworden?

Neem contact op!