Werkwijze

Reflectie en (zelf)inzicht

Als coach voer je gesprekken  die helpend zijn voor de cliënt. In mijn gesprekken zet ik in ‘wat werkt’ volgens recente wetenschappelijke inzichten, de volgende ingrediënten zullen altijd aanwezig zijn:

 • vaststellen van coachdoelen en een gesprekskader
 • werken aan een vertrouwde en veilige coachrelatie
 • aansluiten bij de belevingswereld van de cliënt
 • werken in het hier-en-nu van de gesprekken
 • bevordering van zelfkennis en zelfsturing

Het is van belang om elk gesprek zo open mogelijk in te gaan en elk gesprek als uniek te beschouwen. Het mooiste resultaat in coaching zijn de momenten van betekenisvol (zelf)inzicht.

“There is direction but there is no destination”   C. Rogers

Inleven en uitdagen

Coaching is een proces van inleven en uitdagen met als doel gewoontes, vaste patronen en overtuigingen te onderzoeken en te doorbreken. Op een basis van vertrouwen ga je spanningen en grenzen verkennen op verschillende manieren

 • Denken: onderzoek je denkkaders en maak ze effectief
 • Delen: bespreek je zorgen en emoties voor spoedig herstel
 • Groeien: benut je talenten en word wie je werkelijk bent

Mijn aanpak valt onder Relationele Coaching, waarbij leidend is wat er zich in het moment in de coachgesprekken voordoet – bij cliënt, coach en vooral binnen de coachrelatie.

Daarnaast maak ik tijdens de sessies gebruik van inzichten uit o.a. de TA, Positieve psychologie en RET, waar dit passend is binnen de context van het gesprek.

 

Missie

“Mensen hebben geen functie, maar talenten waarmee ze willen bijdragen”

We brengen veel tijd door op ons werk en het is van belang dat we op een veilige en goede manier kunnen samenwerken met collega’s, dat we positieve en inspirerende relaties opbouwen. Dat is niet vanzelfsprekend, werkrelaties kunnen om diverse redenen onder druk komen te staan.
Vanuit de Verlichting is het streven om te werken:

 • op de juiste plek

  Het is van belang dat je het gevoel hebt een zinvolle bijdrage te leveren aan de organisatie waarin je werkt. Ideaal is als persoonlijke- en organisatieontwikkeling samenvallen.

 • vanuit persoonlijke talenten

  ‘Het beste uit jezelf halen’ is niet vanzelfsprekend. Wat wil je? Wie ben je? Wat is je droom? Dit soort wezenlijke vragen zijn de moeite waard te onderzoeken.

 • Met plezier

  Dynamiek en stress kunnen aantrekkelijk zijn, maar soms leiden ze tot (aanhoudende) werkdruk, waardoor ‘verlichting’ welkom is. Wat heb jij nodig om in balans te zijn?

 • in een mensgerichte organisatie

  In de hectiek van de dag vergeten we soms dat het de mensen zijn, die de organisatie maken. Dat opbouwende feedback, oprechte aandacht en waardering onontbeerlijk zijn voor ontwikkeling en groei.

 

Over Annelies

Ik heb mijn coachervaring opgebouwd in het onderwijs. Daar ben ik begonnen als docent en al snel ook aan de slag gegaan met begeleiding en opleiding van startende docenten. Al doende merkte ik dat de positieve insteek en veiligheid van coaching belangrijk zijn om mensen in hun beroep te laten leren.

Mijn interesse in coaching en begeleiding is met de jaren groter geworden en ook de diversiteit aan cliënten. Starters, ervaren professionals, leidinggevenden, de uiteenlopende situaties in de coachruimte maken het vak zo boeiend en uitdagend.

Ook mijn eigen leerproces stond niet stil, van 2014-2018 heb ik een Masterstudie Executive Coaching gedaan aan de Ashridge/Hult Business School om een bredere theoretische basis en een Senior Practitioner Accreditatie te verwerven voor mijn coachwerk. Maar leren is meer dan studeren, je leert en reflecteert elke dag; het is voor mij een 2e natuur die ik graag deel met anderen.

De uitspraak van psycholoog Albert Ellis is cruciaal in mijn eigen ontwikkeling en rode draad in mijn coaching: het gaat om verantwoordelijkheid oppakken en een koers uitzetten.

Op dit moment werk ik zelfstandig via Coaching de Verlichting en ben daarnaast als intern- en extern coach verbonden aan meerdere scholen in Nijmegen en omgeving.

Voor meer achtergrondinformatie klik hier.

“Annelies laat je nadenken en stilstaan bij belangrijke vraagstukken in je werk en
leven. Daar waar je bij ieder ander lastige vragen kan ontwijken, daagt Annelies je
uit om hier juist niet aan voorbij te gaan. Annelies kan zich goed inleven in jouw
situatie en ze stimuleert je om woorden te zoeken voor gevoelens en emoties die
vaak onbenoemd blijven. Dat kan in het begin best ongemakkelijk aanvoelen omdat
er niet altijd overal woorden voor lijken te zijn, maar Annelies geeft je de ruimte,
biedt veiligheid en motiveert je om de antwoorden te vinden die je zoekt.”

Leidinggevende

Benieuwd geworden?

Neem contact op!